Indian Airforce Result

 


Indian Airforce Result(AFCAT) भारतीय हवाई दल – AFCAT-01/2024

                                      


परीक्षा      16 ते 18 फेब्रुवारी 2024

निकाल       Click Here

(IAF Agniveer Vayu) भारतीय हवाई दल – अग्निवीरवायु इनटेक 01/2024)

                         परीक्षा          13 ऑक्टोबर 2023

                 निकाल             Click Here