Disclaimer

  Disclaimer


           नमस्कार, Mr Naukri.comवर केवळ भरती जाहिरातींची माहिती प्रसिद्ध केली जाते. 

           Mr Naukri.com  कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नाही.

           तुम्ही केलेला अर्ज हा संबंधित अधिकृत शासकीय वेबसाईट मार्फत केला जातो.

             या मध्ये  Mr Naukri.com चा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. 

           कोणताही अर्ज करताना अर्जदारांनी अधिकृत वेबसाईट वरील संपूर्ण माहिती तपासून अर्ज करावा. 

           कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक/शैक्षणिक नुकसान झाल्यास  Mr Naukri.com  जबाबदार राहणार नाही.


All Logos and trademarks belong to their respective owners.